lørdag 31. juli 2010

Jeg forbanner tidens elv - Per Petterson

En arbeiderklassesønn i 40-åra med kommunistbakgrunn opplever to livskriser på en gang: kona vil skilles og mora får kreft. Mora er dansk og drar umiddelbart til sommerhuset deres i Danmark den dagen hun får diagnosen, sønnen drar etter.

Her møter vi 70-tallets maoisme med dekknavn, hemmelige møter og proletarisering. Handlinga er lagt til 1989 med murens fall og Gorbatsjovs perestroika som bakteppe.

Høytlesing er også i denne boka et tema, selv har jeg erfaring med å lese for hverandre, og diskutere de vi leser etterhvert, og i Høytleseren er analfabetisme bakgrunnen for den romantiske aktiviteten. Her leser han boka, og forteller henne i mørket om natta hva som har skjedd siden sist, hans motivasjon for å lese videre er derfor hennes spørmål om å høre hvordan det går. Dette er en fin måte å lage referanser til andre forfattere på, og den boka han kommer mest tilbake til er Les miserable av Victor Hugo, med den franske frihets- og klassekampen som tema. Men også Hemingway og Hamsun nevnes.

En annen scene som fester seg er der han ved sommerhuset velger den sløveste øksa for å hogge ned furua i hagen. Det er en inngående beskrivelse av hvor vanskelig det er å komme gjennom de saftige røttene, dette må ses i sammenheng med forholdet til mora. Forholdet til mora er stadig tilbakevendende, og et sted sammenligner han det med Rio Grande, en stor elv som skiller dem.

Boka veksler mellom nåtid og fortid og fortelles stort sett i jeg-form. I de få passasjene der han selv ikke er til stede, vet vi ikke om han gjengir det han innbiller seg evt ønsker seg at skal sies, eller det som faktisk blir sagt.
Dagbladet gir en lang anmeldelse under overskriften "Midtveis mellom mor og Mao"
Aftenposten mener at Petterson tar ett skritt tilbake i forhold til "Ut å stjæle hester"
Vg gir boka en femmer.
Adressa trekker fram kjærlighetserklaringen til mor.
Selv har jeg bare lest Ut å stjæle hester av Petterson tidligere, og skjønner ut i fra anmeldelsene her at jeg bør lese flere av de andre for å få mer ut av denne. Det blir helt klart mer Petterson utover høsten :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar