søndag 26. september 2010

Paddy Clarke Ha ha ha - Roddy Doyle

Høstferien går i år til Dublin, derfor står irsk litteratur i sentrum i en måneds tid.
Indian summer fortsetter her, og det er umulig å sitte inne med forberedelse til undervisning, her må verandaen inntas med bok og latte.
Roddy Doyle har skrevet en oppvekstroman med familievold og gruppepress som bakteppe. Vi møter tiåringen Patrick "Paddy" Clarke som er eldst av fire søsken, broren Francis "Sinbad" er bare et par år yngre. De tilhører en guttegjeng som gjør ugagn som gutter flest i den alderen. Lovene mellom guttene er i høyeste grad uskrevne - når de støtter hverandre og når de backer opp hverandre er meget uklart. Det er flere brødrepar i gjengen, og det også uforutsigbart når man skal forsvare lillebror, og når det er ok å plage ham. De går på en katolsk gutteskole, der fysisk avstraffing enda gjelder. Langt uti boka får vi konkrete hint om hvor vi befinner oss tidsmessig, da "gorillaen" i Vietnamkrigen omtales på nyhetene.
Paddy er en smart gutt, som ofte scorer høyt i ukas rettskrivingstest - denne testen avgjør neste ukes plassering i klasserommet. Han leser mye - og tenker mye.

Flere av guttene har problemer hjemme; to har ingen mor, en har en far som drikker, og i Clarkes heim avsløres det etterhvert at far slår mor. Som eldstemann må Paddy holde motet oppe, dette medfører søvnløshet og en konstant redsel. Han prøver etter beste evne å hindre foreldrene i å krangle. Farens uberegnelige lynne blant annet i måten å lære sønnen å sykle.

Beskrivelsen av den utryggheten brødrene føler ligger mellom linjene, slik gutter ofte skjuler sånt. Boka har ingen kapitler, det er så vidt det er avsnitt i den, så det kan være vanskelig å følge tråden i starten. Det er mye dialog, og det meste avsløres i disse dialogene. Setningen er korte, og gjenspeiler en tiårings syn på verden. Andre bøker jeg har lest med samme problematikk er Tore Renbergs Kompani Orheim og Carl-Frode Tillers Skråninga. Alle tre behandliger tematikken innsiktsfullt.

Temaet er allmenngyldig, men i denne boka blandes katolisismen inn i det hele. Jeg var ute etter å lære mer om Irland, og mener at selv om temaet er universelt, er den stinn av detaljer som hører dette landet til. Handlingen er lagt til Barrytown, en fiktiv arbeiderbydel i Dublin. Samme bydel er åsted for triologien The Commitments, The Snapper og The Van av samme forfatter. Alle tre bøkene er filmet, så å ser disse det blir ett av prosjektene mine framover.

2 kommentarer: