onsdag 6. oktober 2010

Dublinere av James Joyce

Alle novellene er gjennomlest, og det er helt klart mulig å diskutere dem grundig hver for seg og som helhet. På baksiden av min utgave står det at en gjennomgående tema er kunstneres lodd som flyktning i det moderne samfunn. Jeg synes kanskje ikke dette er særlig framtredende i så mange av de 14 novellene, men Arabia og Eveline har noe av det, i En liten sky er det fremtredende, En mor har mer fokus på forretningsdelen av kunstnerlivet, og De døde setter musikken i sentrum av selskapslivet, men jeg ser ingen flyktning. Fellesnevneren er heller politikk og religion, enn kunstnermyten.

Motstykker handler om den nordirske kontoristen Farrington, som går innom baren flere ganger pr dag for å styrke seg litt. Medarbeiderne hermer etter det nordirske tonefallet hans, og han får ikke unna arbeidet sitt. Oppbrakt over hvordan sjefen behandler ham, svarer han "Jeg synes ikke det er riktig å spørre meg om det", mens kunder er tilstede. Han føler seg ovenpå ei stund, og skryter over bragden på puben om kvelden. Før han drar på puben pantsetter han klokka si, og han bruker opp hele pantesummen den kvelden. I tillegg til å drikke opp pengene opplever han to nedturer til; en overlegen kvinne og å bli slått i handbak av en jypling. Hjemme venter fem barn, fire av dem har lagt seg når han kommer. Kona "hundset sin mann når han var edru, og hun ble hundset av han når han var full". Hun er i kirken når han kommer hjem, og novellen ender med at han slår sønnen sin, som ber om nåde.

Hovedpersonen i Jord heter Maria og er en barnløs kvinne som jobber i et vaskeri. Det er allehelgensaften og hun drar for å besøke Joe, som hun har vært nanny for da han var barn. Først drikker hun te med kollegene på vaskeriet, og de spøker med at hun ikke har noen giftering. På vei til Joe går hun innom et bakeri for å kjøpe kake til dem. Den unge damen som jobber på bakeriet spøker med om hun vil kjøpe en bryllupskake. På trikken flørter hun med en eldre mann, og da hun kommer fram og skal gi bort kaken, har den kommet bort. Det hele ender med at hun synger en sang fra Bohemian girl, der hun hopper over det verset som handler om det hun savner i livet. Novellen viser i tillegg til hennes sorg, et innblikk i irsk feiring av Halloween.

En pinlig sak handler om en meget ensom mann som bare møter folk når han er på jobb, familien treffer han bare i jula og i begravelser. På en konsert kommer han i prat med en kvinne, hun har en voksen datter og mannen er mye borte. De to begynner å møtes stadig oftere, mannen velsigner forholdet dere, men da hun gjør fysiske tilnærmelser bryter han forholdet. Vi hopper fire år fram i tid, og hun dør foran et tog. Det viser seg at hun har drukket i to år, og at ensomheten har blitt for sterk. Til å begynne med fordømmer han at hun har drukket, og at hun gjorde tilnærmelser, men så tar han seg en tur der de pleide å gå sammen. Han angrer på at han rømte unna, og blir minnet på hva han har forsaket da han ser et par i aksjon. Det antydes at hun har tatt livet sitt, og han blir oppmerksom på sin egen ensomhet. På originalspråk heter novellen A Painful Case, det har forsvunnet noe tvetydighet i oversettelsen, for saken blir jo pinefull for han, ikke pinlig....
Minnestund i styrerommet er den tyngste av novellen etter min oppfattelse. Her er det mange personer, og det er en utfordring å holde dem fra hverandre og det ikke helt klart hvor de enkelte står politisk. Noen har skiftet parti, noen infiltrerer andre partier. Vi finner oppdragelse og alkoholisme blant temaene, men fremfor alt er det en kritikk av den katolske kirke og den pågående valgkampen gir novellen en politisk agenda. Personene i styre sitter og minnes nylig avdøde Parnell, her er både sympatisører og motstandere. Novellen avsluttes med et langt dikt med form som et helteepos, der Parnell plasseres blant Irlands gamle helter. Framføringen utløser en applaus der motstanderne ser ut til å glemme seg en stund.
I novellen En mor er det flere gjenkjennelige moment. Mora til en pianospillende datter forsøker å være manager for henne, og krever honoraret utbetalt før konserten er ferdig. Mora har giftet seg med en eldre forretningsmann for å stige i gradene, og hun mente at han ikke kunne forfalle, i motsetning til de yngre beilerne. Det skal være fire konserter, den første er dårlig besøkt, den andre har bare sponsorer i publikum, den tredje blir avlyst og på den fjerde konserten forlater familien konserten i pausen, mens arrangørene finner en annen pianist. Joyce harselerer både med konsertarrangører og managere, samtidig som han setter kunstneriske interesser opp mot økonomiske interesser.
Nåde handler om en alkoholiker som går om kull og mister bevisstheten på starten av novellen.
Han er opprinnelig protestant, nå konvertert katolikk, men ikke særlig praktiserende. Vennene planlegger å hjelpe han gjennom en åndelig handling, de lokker han med på skrifteseanse i en jesuittisk kirke. Dialogene de tre vennene fører for å få han med seg er ganske komisk og de tar lett på faktiske forhold rundt kirkehistorien. Visstnok er novellen inspirert av Den guddomelige komedie. Selve botscenen har også en ironisk tone.
De døde er den lengste novellen. Gabriel ankommer et sosietetsselskap, der det blant annet er musikalsk underholdning med "oppvisningstykker" som han misliker sterkt. Han er ikke komfortabel med situasjonen, og begår flere sosiale "feil". I selskapet er det personer fra flere ulike generasjoner, og vi møter flere diskusjoner om ny og gammel tid både når det gjelder musikk, religion og politikk. Gabriel er litteraturanmelder som setter større pris påbøkene han får til anmeldelse enn den usle sjekken for å skrive. Han er bereist og verdensvant, og kommer i tankene stadig tilbake til en tale han skal holde i selskapet. han er redd for at den inneholder en del ord publikum ikke komemr til å forstå. Under en dans blir han provosert av en tidligere medstudent Ms Ivors, hun kaller han Engleskvenn og kritiserer han for å reise mer utenlands enn i eget land. Årsaken til tittelen kommer fram på slutten av novellen, da kona til Gabriel blir fjern i blikket da hun hører en irsk sang. Det viser seg at hun var forelsket i en gutt i sin ungdom, han døde av tæring da han var 17 år. Dette har nok fulgt henne hele livet, og begjæret ektemannen følte for henne rett før hun forteller dette, går over i omsorg og tanker på at en av de flotte eldre vertinnene for selskapet kan dø innen kort tid. På engelsk heter novellen "The Dead", og sier ingenting om at det er snakk om flere døde.

1 kommentar:

  1. Sykt irriterende med alle skrivefeilene, hele teksten mister sin helhet, og gjør den uinteressant.

    SvarSlett